Welkom ,

Privacy policy.

Privacy Policy voor Bezoekers van de Bocra websites

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de websites www.belgianocra.be en www.bocra.be bezoekt.

1. Beheer
De websites www.belgianbocra.be en www.bocra.be staan onder beheer van V.Z.W. Belgian Obstacle Course Racing . De contactgegevens zijn onderaan deze pagina terug te vinden. Belgianocra.be is een handelsnaam van V.Z.W. Belgian Obstacle Course Racing.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.belgianocra.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Belgianocra.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
Belgianocra.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Belgianocra.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Belgianocra.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan belgianocra.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Indien u het gebruik van cookies niet toestaat kunnen wij de perfecte werking van deze site echter niet meer garanderen.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Belgianocra.be. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Belgianocra.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Belgianocra.be of Bocra.be
1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Belgianocra.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et cetera, waarvan Belgianocra.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Belgianocra.be of Bocra.be zijn verstrekt kunnen aan derden worden doorgegeven. Het gaat dan in hoofdzaak over organisatoren waarmee BOCRA samenwerkt of wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Belgianocra.be of Bocra.be verstrekt worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Belgianocra.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Belgianocra.be of Bocra.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.